Chạy mia là gì?

Mia (do tiếng Pháp mire)  là cái thước đặt trước máy trắc địa, có công dụng là đo hiệu số độ cai và khoảng cách giữa các điểm trên mặt đất. Chạy mia là vác cái mia chạy tới chạy lui mà đo đạc.
Từ mia này còn gặp trong các cụm từ giá mia hay giá giữ thước mia (tiếng Pháp là porte-mire), mia khắc (tiếng Pháp là mire parlante)

Ngữ liệu: Những ngày đầu Huấn chỉ giữ chân loong toong, vác máy, chạy mia và kéo thước (Bùi Việt Sỹ, 2009:119-120)

Lễ di súp trong Công giáo là lễ gì?

Trước Công đồng lễ hát trọng còn được gọi là lễ di-súp. Hai bên cha chủ sự có một cha giữ địa vị thầy sáu (tiếng La Tinh diaconus, viết tắt là di) và một cha làm thày phụ phó tế, tức thầy năm (tiếng La Tinh subdiaconus, viết tắt là sub). Bây giờ hầu như không có lễ di-súp, mà chỉ có lễ đồng tế.